Chống thấm Sika

SikaTop Seal 107

SikaTop Seal 107

Vật liệu chống thấm và bảo vệ đàn hồi Sikatop Seal 107. Sikatop Seal 107 là vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.Ứng dụng Sikatop Seal 107 Sikatop Seal 107 được dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng. Lĩnh vực thi … Đọc Thêm

SikaTop Seal 105

SikaTop Seal 105

SikaTop Seal 105 VN Vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công trên bề mặt bê tông và vữa để ngăn sự thấm nước.Ứng dụng của SikaTop Seal 105 VN SikaTop Seal 105 VN được sử dụng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà. Trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng. Lãnh vực thi công: - Bể nước uống - Tầng … Đọc Thêm

Sikaproof® Membrane RD – Vật liệu chống thấm gốc bitum

Sikaproof® Membrane RD – Vật liệu chống thấm gốc bitum

Sikaproof Membrane RD - Vật liệu chống thấm gốc bitum. Sikaproof  Membrane RD là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.Ứng dụng Sikaproof Membrane RD  - Lớp vật liệu chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát. - Chống thấm sàn mái phẳng. - Chống thấm ban công. - Chống thấm tầng … Đọc Thêm

Sika® Waterproofing Mortar

Sika® Waterproofing Mortar

Sika® Waterproofing Mortar là Vữa chống thấm gốc xi măng, có hoạt chất chống thấm. Sau khi trộn với nước sẽ được một hỗn hợp hồ sền sệt đồng nhất, được thi công lên trên bề mặt để chống lại sự thẩm thấu của nước, băng giá hay những nơi có áp suất dòng chảy thấp.Sử dụng Sika® Waterproofing Mortar:  Sika® Waterproofing Mortar tìm ra và ngăn chặn những lỗ trống trong cấu trúc bê tông như: - Sàn … Đọc Thêm

Sika Lite

Sika Lite

Phụ gia chống thấm sika cho vữa với tính thi công cao Sikalite. Là một vật liệu chống thấm dạng lỏng chế tạo sẵn để sử dụng được ngay sẽ phản ứng với các thành phần trong hỗn hợp cát : xi măng để trám các mao dẫn và các lỗ hổng trong bê tông. Trong khi trám ngăn chặn sự thấm nước, bề mặt nền vẫn tiếp tục … Đọc Thêm

Sika Bituseal

Sika Bituseal

Sika Bituseal là vật liệu chống thấm dạng tấm mỏng được thi công theo phương pháp khò nóng và có thể uốn dẻo được ở 0°C. Sika Bituseal-T130-SG dễ dàng thi công. Chống thấm Minh Đức hướng dẫn sử dụng Sika  Bituseal cho quý vị. Sika Bituseal-T130-SG phù hợp tiêu chuẩn cho chống thấm mái EN 13707 hoặc tiêu chuẩn cho chống thấm nền móng EN13969.Sử dụng Sika Bituseal: Sika Bituseal là vật … Đọc Thêm